MESTO V UČEBNICIACH


Prehliadková trasa za najväčšími turistickými atraktivitami, s mnohými zaujímavosťami z histórie, súčasnosti a života význačných osobností. Spojená s fotografovaním pôsobivých dominánt aj  pozoruhodných detailov historického centra.  

 

DOZVIETE SA:

Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?


ZAŽIJETE:

Atmosféra mesta a prítomné úlomky z histórie vás prenesú do minulosti, ktorá ovplyvnila nielen dejiny národa, ale niektoré vynálezy mikulášskych rodákov zmenili svet! Roztočíte horné bloky fontány a zistíte, prečo sa hýbu a ako súvisia s vynálezcom Aurelom Stodolom, ktorého si vážil Albert Einstein. Spoznáte budovu, kde bol založený prvý kultúrny spolok Slovákov Tatrín a spísané Žiadosti slovenského národa. Uvidíte sochy najväčších osobností štúrovského hnutia aj miesto, kde kedysi bola prvá slovenská verejná knižnica.


ZÍSKATE VIAC:

Prehĺbite si školské vedomosti a rozšírite si všeobecný rozhľad! Dostanete pracovný list, ktorý budete používať počas celej prehliadkovej trasy. Tajnička na jeho konci vám prezradí, či ste dobre počúvali. Pracovný list vám ostane ako učebná pomôcka.

   

CENNÍK:

žiak: 2.50 €
minimálna platba: 25 € 
cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií
trvanie prehliadky: 60 minút
ideálna skupina: 20-30 žiakov s pedagogickým dozorom

Sprievodcovskú službu organizujeme v minimálnej cene 25  € (dostatočný počet osôb alebo doplatok).
INFORMAČNÉ CENTRUM má právo prijať zálohu vo výške 50 % ceny sprievodcovských služieb. 
Sprievodcovskú službu ponúkame v slovenskom a anglickom jazyku. Cena je rovnaké pre obe jazykové verzie. 
Prehliadková trasa vedie historickým centrom a trvá 1 hodinu. Sprievodcovské služby sa konajú v každom počasí.