Historický kompas

Historický kompas

Poďte sa túlať ulicami Liptovského Mikuláša a pritom spoznávať  3 desiatky historických budov, osobností a významných udalostí mesta. Nepotrebujete k tomu nič, len mobilný telefón. 

Ten Vás bude prostredníctvom google máp navigovať od jednej zaujímavosti k druhej. Pri každej nájdete informačnú tabuľu, alebo stojan s krátkym popisom a QR kódom. Nasnímaním QR kódu sa dostanete k obsiahlejším informáciám, historickým aj súčasným fotografiám a v 13 prípadoch aj k audionahrávkam podfarbených dobovými zvukmi, ktoré vás virtuálne prenesú do histórie. Zvukovú nahrávku si môžete vypočuť len prostredníctvom mobilných zariadení, na počítači ju budete hľadať márne. Prehliadku môžete začať pri ktorejkoľvek z 30 zaujímavostí a pokračovať v ľubovoľnom poradí.

Nahliadnuť do kompasu môžete aj na webovej stránke: www.mikulas.sk/historicky-kompas

Poďte sa túlať ulicami Liptovského Mikuláša a pritom spoznávať  3 desiatky historických budov, osobností a významných udalostí mesta. Nepotrebujete k tomu nič, len mobilný telefón. 

Ten Vás bude prostredníctvom google máp navigovať od jednej zaujímavosti k druhej. Pri každej nájdete informačnú tabuľu, alebo stojan s krátkym popisom a QR kódom. Nasnímaním QR kódu sa dostanete k obsiahlejším informáciám, historickým aj súčasným fotografiám a v 13 prípadoch aj k audionahrávkam podfarbených dobovými zvukmi, ktoré vás virtuálne prenesú do histórie. Zvukovú nahrávku si môžete vypočuť len prostredníctvom mobilných zariadení, na počítači ju budete hľadať márne. Prehliadku môžete začať pri ktorejkoľvek z 30 zaujímavostí a pokračovať v ľubovoľnom poradí.

Nahliadnuť do kompasu môžete aj na webovej stránke: www.mikulas.sk/historicky-kompas

Stojan s QR kódom
Stojan s QR kódom
Gymnázium M.M.Hožu v minulosti
Gymnázium M.M.Hožu v minulosti
Gymnázium M.M.Hodžu v súčasnosti
Gymnázium M.M.Hodžu v súčasnosti
Pongrácovská kúria v minulosti
Pongrácovská kúria v minulosti
Pongrácovská kúria v súčasnosti - dnes Galéria Kolomana Sokola
Pongrácovská kúria v súčasnosti - dnes Galéria Kolomana Sokola