Narodenie, svadba, smrť ... najvýznamnejšie udalosti človeka

Narodenie, svadba, smrť ... najvýznamnejšie udalosti človeka

Iveta Zuskinová PhDr., známa etnologička, kultúrna historička, autorka viacerých etnologických kníh sa venuje práve liptovskej dedine v minulosti, zachovaniu jej kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

Jej zatiaľ posledná kniha Liptov – Dom a život v ňom sa venuje dedinám pod Tatrami a ich životu v minulosti.
Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom na Liptove, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti. Pozornosť je venovaná aj hospodárskym stavbám a drobnej architektúre, ktoré spolu dotvárali historické prostredie roľníckych a remeselníckych usadlostí.


Kniha Rodinné obyčaje Liptova na prelome 19. a 20. storočia od jari až do konca zimy, dokumentuje zvyky roľníkov a pastierov počas Veľkej noci, vianočného obdobia, fašiangov, letného slnovratu. Kniha je doplnená množstvom fotografií, je plnofarebná. Dokumentuje najvýznamnejšie udalosti človeka - Narodenie, svadba, smrť ... 

Zásadné rodinné rozhodnutia padali v chalupe v jednom malom kúte, kde mala rodina lavicu so stolom, pri ktorom sa jedlo a debatovalo. A práve ten kút, bol veľmi dôležitý.

 

V knihe Ovčiarstvo v Liptove, nájdete skutočné príbehy bačov a valachov, ich osobné spomienky a zážitky ... ... všetci valasi na salaši sa stravujú spoločne. Na stravu prispievajú rovnakým dielom a na nákup potravín použijú aj peniaze utŕžené od turistov za predaj žinčice. Do týždňa skonzumujú sedem chlebov, varené jedlo pripravuje väčšinou bača ...

Ovčiarske povolanie, to sú bohato zdobené široké viacprackové opasky, pracky, spony, vybíjané pastierske kapsy a klobúky...

  

 

Kniha Liptovská paličkovaná čipka - dokumentuje pletené čipky z Liptova, ktoré vzbudzovali pozornosť odborníkov a zberateľov. Starodávne liptovské čipky sú posolstvom zručností, umeleckého a výtvarného nadania jednoduchých vidieckych žien. Za originálny a pôvodný liptovský vzor bola považovaná čipka s dierami. Technickými prvkami liptovskej čipky sú plátenko hladké a prekladané, dvojpárový a viacpárový pletenec, polpárová väzba, ktorú nazývali "zle spletanô". Na pletenie čipiek sa používali drevené zdobené paličky a podložka v tvare gule.

Každá kapitola v knihách pani Zuskinovej, má úvodný text aj v anglickom jazyku.